Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 2. – 6. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 2.
8. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života rodičům a za další požehnání
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Hawleovy a bratra
Pondělí 28. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za babičku Alžbětu Konrádovou, s prosbou o sílu a zdraví do dalších let
Úterý 1. 3. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za Zdeňku
Středa 2. 3.
Popeleční středa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za farnost
Čtvrtek 3. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za + manžela a živou rodinu
Pátek 4. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za + z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Sobota 5. 3. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za šťastné narození dítěte
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 6. 3.
1. neděle postní
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovu a Hývnarovu
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 8. neděle v mezidobí – 27. 2. 2022

Středa – Popeleční středa, den přísného postu, přede mší svatou bude zpovídat více kněží.

Neděle – 1. neděle postní, bude ještě možné také přijmout popelec.

Tato neděle je věnována modlitbám za Ukrajinu. Naši biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Také se připojují k výzvě papeže Františka, abychom v den Popeleční středy nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu a zapojili se do konkrétní pomoci případným uprchlíkům. Dnešní sbírka jde také na potřeby Ukrajiny.

Ve čtvrtek bude od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Postní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 19. 3. a kazatelem bude salesián P. Pavel Kuchař.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 31.027,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Jubilejní 30. salesiánský ples bude v sobotu 30. 4. Od příští neděle se začnou na vrátnici ve Čtyráku prodávat vstupenky. Vstupenky se budou prodávat každou neděli po dopoledních mších svatých,  a také ve všední den v otevírací době střediska od 13:00 do 19:00 hodin.

Inspirace pro nadcházející postní dobu

Pro děti jsou připraveny postní deníčky nebo také tzv. postničky, kde mohou děti střádat během postní doby své peníze a postničky pak odevzdat v sakristii na Hod Boží velikonoční. Obojí najdete uprostřed kostela.

Kdo hledáte nějakou inspiraci pro postní dobu – můžete využívat mobilní aplikaci s názvem „Postní kapky“ nebo různé katecheze, křížové cesty, programy pro různé věkové skupiny, které najdete na webových stránkách Pastoračního střediska naší diecéze. Více informací na nástěnkách.

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.