Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 3. – 20. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 3.
2. neděle postní – výroční den zvolení papeže Františka
8:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu Baštovou, manžela a celou rodinu
10:00 P. Michal P. Michal Za farnost a nemocnou farnici Irenu
10:00 P. Tomáš Mokré
18:00 P. Milan P. Milan Za + Marii a Josefa Matouškovy
Pondělí 14. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení sestry a bratra
Úterý 15. 3. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za zdraví rodiny Žulevičových
Středa 16. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za obrácení agresora
Čtvrtek 17. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pátek 18. 3. 18:00 P. Michal P. Michal Za + Rudolfa Gážiho a jeho rodiče Josefa a Hermínu
Sobota 19. 3.
sv. Josefa, snoubence Panny Marie
7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Cepáka a ostatní Josefy v naší farnosti
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 20. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů a dušičky v očistci
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Boží pomoc pro děti
18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Kotyzovou a její rodiče

Další oznámení

Od pondělí je zrušena povinnost mít při bohoslužbách respirátor. Také už budou nedělní katecheze pro děti i nedělní kavárny.

V pondělí od 19h se koná mimořádné setkání pastorační rady farnosti, kde se budeme zabývat, jak můžeme pomoci lidem z Ukrajiny.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Také ve čtvrtek zveme na setkání se sv. Ludmilou – po mši sv. je krátké setkání na faře.

V sobotu zveme na postní duchovní obnovu pro farnost s otcem Pavlem Kuchařem, začátek v 9h.

Příští neděli při ranní mši sv. v 8h bude společné udílení sv. nemocných, zájemci se mohou ještě zapsat na papír uprostřed kostela.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude s dětskými zpěvy.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Křížové cesty jsou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Ve farnosti otevíráme program formačních víkendovek pro děti od 12-14 let. První víkend se bude konat od 8. – 10. dubna. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

Po nedělních dopoledních mších sv. se prodávají lístky na Salesiánský ples.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.