Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 3. – 3. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Prachařovy Josefa a Marii
10:00 P. Michal P. Michal Za + manžele Josefa a Alžbětu Zuskáčovy
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 28. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 29. 3. 19:00 P. Michal P. Michal Za + Olgu Štechovou, rodinu Štechovu a Burianovu
Středa 30. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za zrušení prokletí
Čtvrtek 31. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 1. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Dagmar Neydlovou a manžela
Sobota 2. 4. 7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 3. 4.
5. neděle postní
8:00 P. Milan P. Milan Za + Karla Zemánka a rodiny z obou stran
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce

Další oznámení

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 40.804,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Vstupenky na 30. salesiánský ples se prodávají také v neděli po obou dopoledních mších svatých. Kdo by chtěl udělat radost svým příspěvkem některému výherci v tombole, tak se tyto dary budou shromažďovat na vrátnici salesiánského střediska zde ve Čtyráku.

Ještě je poslední možnost přihlásit své děti ve věku od 12-14 let na farní formační víkendovku na Ktiši, která se bude konat od 8. – 10. dubna. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.