Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 6. – 12. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 6.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů a duše v očistci
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Šídovy a manžela pana Vopravila
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Josefa Matouškovy
Pondělí 6. 6.
Panny Marie, Matky církve
18:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče a dcery Marii a Annu
Úterý 7. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 8. 6.
Bl. Štěpána Šándora, mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Alenu Štroblovou
Čtvrtek 9. 6.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 10. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 6.
sv. Barnabáše, apoštola
7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 6.
Nejsvětější Trojice
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Anežku a Josefa Rončákovy a za živou rodinu
10:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar zdraví a moudrosti
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce a za děti, které letos poprvé přistoupily k 1. svatému přijímání

Další oznámení

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční – 5. 6. 2022

Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve

Středa – památka bl. Štěpána Šándora, salesiána a mučedníka

Čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota – památka sv. Barnabáše, apoštola

Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Od začátku června už bude zase bývat v úterý mše sv. v 18h a to až do října, kdy začne zimní semestr.

Ve čtvrtek od 17h je společenství děvčat a od 17:25 – 17:55 se pravidelně koná přede mší svatou v kostele výstav Nejsvětější svátosti oltářní, a to na úmysl za duchovní povolání a povolání do manželství.

V pátek, jako každoročně, se koná tradiční Noc kostelů – letáčky s programy jsou u kropenek. Srdečně zveme k účasti.

V neděli bude při mši sv. v 10h první sv. přijímání 24 dětí. Vzhledem k jejich velkému počtu, zvolte raději účast na mši sv. ráno v 8h nebo na večerní v 18h.