Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 9. – 11. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Urbánkovou
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za požehnání pro děti a mládež v naší farnosti na začátku nového školního roku
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 5. 9. 18:00 P. Milan P. Milan Za nemocnou osobu
Úterý 6. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 7. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + z rodiny Venturů
Čtvrtek 8. 9.
Narození Panny Marie
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + manžela a živou rodinu
Pátek 9. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Sobota 10. 9. 7:30 P. Josef P. Josef Za + rodiče Chromých a jejich dceru
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 11. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Višneji, Helenu Javorčíkovou, Helenu Sadloňovou, Aničku Molnárovou a rodinu Františka Konráda
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + pátera Kubíčka

Další oznámení

Dnes po mši sv. v 10h zveme na farní den – bude guláš na zahradě, další občerstvení a také atrakce – skákací hrad pro děti. Prosíme, doneste něco slaného či sladkého na stoly. Srdečně děkujeme.

V pondělí bude při večerní mši svaté opět přijímání podobojí, po ní Nešpory a od 19h je setkání ekonomické rady farnosti.

V úterý je první setkání nad nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 17h.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Příští neděli začínají katecheze pro děti a po mši svaté je setkání katechetů.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou k dispozici uprostřed kostela (a to podle jednotlivých škol), vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Tento týden začíná výuka náboženství ve čtvrtek na ZŠ Vltava v Bezdrevské ul.

O víkendu od 16. – 18. září se koná ve Štěkni už 3. Manželský víkend naší farnosti. Přihlásit se můžete v sakristii nebo přímo Pavlu Janouškovi nebo o. Josefovi. Účastnit se mohou celé rodiny – pro děti je připraven vlastní program.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát, stejně tak přípravu na biřmování a kurz Alfa. Je možné se přihlásit v sakristii.

K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.