Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 11. 9. – 18. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 11. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Višneji, Helenu Javorčíkovou, Helenu Sadloňovou, Aničku Molnárovou a rodinu Františka Konráda
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel Š. Pavel Š. Za + pátera Kubíčka
Pondělí 12. 9.
Jména Panny Marie
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Úterý 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 14. 9.
Povýšení svatého kříže
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + z rodin Sochů, Poustků a Špuláků a za duše v očistci
Čtvrtek 15. 9.
Panny Marie Bolestné
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na úmysl dárce
Pátek 16. 9.
sv. Ludmily, mučednice
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jaroslava Čížka a pozůstalou rodinu
Sobota 17. 9. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Pavel Š. DD Hvízdal
Neděle 18. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Helenu Vackovou
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Tomáš P. Tomáš

Další oznámení

V pondělí je od 19h setkání Pastorační rady farnosti.

Ve středu před večerní mší svatou se koná tichá adorace za mír na Ukrajině, začátek v 17h.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela. Tento týden v pondělí začíná výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ve středu také na ZŠ Máj.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů a od 15:45h je v dolním sále 1. náboženství pro 2. stupeň ZŠ.

Příští víkend se koná ve Štěkni už 3. manželský víkend naší farnosti. K dispozici jsou ještě poslední místa. Přihlásit se můžete v sakristii nebo přímo Pavlu Janouškovi nebo o. Josefovi, a to dnes do večera. Účastnit se mohou celé rodiny – pro děti je připraven vlastní program.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát, stejně tak přípravu na biřmování a kurz Alfa. Je možné se přihlásit v sakristii.

K rozebrání je stále nové číslo farního časopisu Fíkovník.

Po mši svaté se koná ministrantská schůzka.