Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 11. – 27. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy z rodin Hodinů, Strnadů a Šestauerů
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na úmysl dárce
18:00 P. Milan P. Milan Za + Janu Vaněčkovou a celý rod
Pondělí 21. 11.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00 P. Milan P. Milan Za + členy rodiny Venturovy
Úterý 22. 11.
sv. Cecilie, panny a mučednice
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 23. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Čtvrtek 24. 11.
sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Ivu a Karla Semschovy a duše v očistci
Pátek 25. 11. 18:00 P. Josef P. Josef S prosbou za pokojné prožití vánočních svátků pro ty, kterým bývá o vánocích těžko
Sobota 26. 11. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš S prosbou o Boží požehnání pro manžela a ochranu Panny Marie pro kněze
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 27. 11.
1. neděle adventní
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Karla Groulíka
10:00 P. Milan P. Milan Za + paní Elenu Sonntágovou
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za uzdravení z těžké nemoci

Další oznámení

V pondělí se koná setkání Ekonomické rady farnosti od 18:30h.

Ve středu si připomeneme tzv. Červenou středu – den pronásledovaných pro svoji víru. Po večerní mši sv. bude možnost modlitby a zapálení svíčky do 19:30h.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h.

V sobotu odpoledne se koná společné vázání adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděle budou katecheze pro děti, je také 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete.

Chceme v naší farnosti pokračovat v pojetí synodální církve, ke které nás vyzývá papež František. Proto zveme ty, kteří mají zájem o toto téma, na středu po večerní mši sv. do dolního sálu. Setkání, které začne v 18:45, povede o. Josef, a na programu bude téma: Jak můžeme konkrétně pokračovat v pojetí synodální církve v naší farnosti. Budeme se také zabývat zápisy z našich farních skupinek. Setkání je otevřené – může se zúčastnit kdokoliv.

Adventní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 3. 12.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.