Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 11. – 4. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 11.
1. neděle adventní
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Karla Groulíka
10:00 P. Milan P. Milan Za + paní Elenu Sonntágovou
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za uzdravení z těžké nemoci
Pondělí 28. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za + bratra, obojí rodiče a duše v očistci
Úterý 29. 11. 19:00 P. Milan P. Milan Za + z rodin Leitnarovy, Dvořákovy a duše v očistci
Středa 30. 11.
sv. Ondřeje, apoštola
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 1. 12. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na úmysl dárce
Pátek 2. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za všechny duše v očistci
Sobota 3. 12.
sv. Františka Xaverského, kněze
7:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Ježka a manželku Růženu, syna Václava a vnuka Pavla
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 4. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Josef P. Josef za + Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
18:00 P. Richter P. Richter Na úmysl dárce

Další oznámení

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů a od 17h bude společenství děvčat.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu začínají roráty, a to už v 7h, které jsou určeny nejenom pro děti s lucerničkami, ale také pro dospělé. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Zveme také na adventní duchovní obnovu pro farnost, která  se bude konat v sobotu a povede ji o. Josef Mendel, začátek je v 9h.

Také v sobotu od 17 hodin se koná Zpívání s Barborkou. Akce proběhne na prostranství před KC Máj. Přijďte na sousedské setkání, načerpat adventní atmosféru, poslechnout si libou hudbu. Pořádá ZUŠ Vojtěch, Farnost u kostela sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 39.655,- Kč. Děkujeme také neznámému dárci za dar v kasičce ve výši 10.000,- Kč.

Mikulášská nadílka se bude konat v pondělí 5. 12. po večerní mši sv. v 18:45.

Příští léto se koná světové setkání mládeže s papežem Františkem v Portugalsku. Kdo se přihlásí do 17. 12. 2022 a zaplatí zálohu, dostane slevu 1000,- Kč. Více informací na diecézním centru pro mládež.