Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 25. 12. – 1. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 25. 12.
Narození Páně
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Václavu Dudákovou a její rodiče
10:00 P. Josef P. Josef Za farnost
18:00 P. Josef P. Josef.
Pondělí 26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
8:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Stockerovy a jejich rodiče
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josufu Třebínovy a duše v očistci
Úterý 27. 12.
sv. Jana, apoštola a evangelisty
19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 28. 12.
svatých Mláďátek, mučedníků
18:00 P. Jindřich P. Jindřich Za uzdravení nemocné Marie Haidrové
Čtvrtek 29. 12. 18:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miroslava a Marii Červených
Pátek 30. 12.
sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jiřinu Mrázovou
Sobota 31. 12. 17:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za uplynulý rok
Neděle 1. 1.
Matky Boží, Panny Marie
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.

Další oznámení

Neděle – slavnost Narození Páně  – 25. 12. 2022.

Dnes bude kostel otevřený k návštěvě „jesliček“ odpoledne od 14-17h.

Pondělí – sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. budou dopoledne v 8h a v 10h, večerní v 18h nebude. Odpoledne bude kostel otevřený opět od 14-17h.

Úterý –  sv. Jana, apoštola a evangelisty – můžete si přinést víno k požehnání.

Pátek – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – při bohoslužbě bude žehnání manželům.

Sobota – sv. Silvestra I., papeže – ranní mše sv. nebude, bude večerní mše sv. v 17h na poděkování za uplynulý rok.

Neděle – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození Páně).

Od úterý do pátku budou bohoslužby v obvyklém pořádku.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 39.206,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4. 1. nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).