Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 3. – 12. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 3.
2. neděle postní
8:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + rodinu Janátovu a Urbánkovu
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
Pondělí 6. 3. 18:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + manžela Josefa Burgera a rodiče z obojí strany
Úterý 7. 3. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 8. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Miloslava Scheinpfluga
Čtvrtek 9. 3. 18:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + Jaromíra Balouna
Pátek 10. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Ondrouškovou
Sobota 11. 3. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 12. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš S prosbou za zdraví a lásku pro sestru Jiřinu a za rodinu Bušků
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za živé i zemřelé z rodiny Sochů, Poustků, Špuláků a za duše v očistci

Další oznámení

Neděle – 2. neděle postní – 5. 3. 2023

Dnes po mši sv. v 10h zveme na krátký koncert scholy Třemšínské Kvítky z Rožmitálu pod Třemšínem.

V pátek v 17h se uskuteční v kostele U piaristů slavnostní mše svatá za město, které bude předsedat Dominik kardinál Duka. V jejím závěru budou uloženy na původní místo ostatky bl. Jindřicha Libraria.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Pro děti i dospělé je k dispozici uprostřed kostela další inspirativní materiál pro postní dobu, tzv. Cesta ke vzkříšení.

Biskup Vlastimil Kročil děkuje za podporu při letošní Tříkrálové sbírce. V naší diecézi se vybralo 11.396.471,- Kč, na území naší farnosti 4 skupinky vybraly 95.886,- Kč.

Naše farnice – výtvarnice věnovala farnosti více svých obrazů se záměrem, aby celý výtěžek z prodeje obrazů byl určený na opravu našeho kostela. Proto příští neděli budou obrazy vystaveny v tělocvičně. Prodej bude probíhat po všech nedělních mších svatých – tedy v 8, 10 a v 18h.

Informace dopředu – o víkendu 18. 3. se bude konat dopoledne postní duchovní obnova pro farnost, odpoledne kostelníci zvou na farní brigádu a v neděli bude na KC Máj animovaná mše svatá.