Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 5. – 4. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 28. 5.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče a zemřelého bratra Vladimíra Kudláčka
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Františka Konráda a celou živou i zemřelou rodinu
18:00 P. Josef P. Josef
Pondělí 29. 5.
Panny Marie, Matky církve
18:00 P. Milan P. Milan Za rodiče Kylhofovy a Cepákovy
Úterý 30. 5.
sv. Zdislavy
19:00 P. Josef P. Josef Za + Miloslava Scheinpfluga
Středa 31. 5.
Navštívení Panny Marie
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Evu a Milana Mikelovy
Čtvrtek 1. 6.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
Pátek 2. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Andělu Čížkovou a celou rodinu
Sobota 3. 6.
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 4. 6.
Nejsvětější Trojice
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční – 28. 5. 2023

Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve

Úterý – památka sv. Zdislavy

Středa – svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Také v pátek, jako každoročně, se koná tradiční Noc kostelů – letáčky s programy jsou u kropenek. Srdečně zveme k účasti.

Příští neděli bude mše svatá pro mládež a také budou katecheze pro děti.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 30.628,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Za 14 dní v neděli 11. 6. bude při mši sv. v 10h první sv. přijímání 21 dětí. Vzhledem k velkému počtu, zvolte raději účast na mši sv. v 8h nebo večerní v 18h.

Chtěli bychom doplnit volbou řady pastorační a ekonomické rady farnosti. V srpnu končí 4-leté mandáty. Pastorační rada se zabývá životem ve farnosti a ekonomická hospodařením a financováním. Setkání se konají cca 1×2 měsíce. Kdo by měl chuť a zájem, ať se zapíše v sakristii.