Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 11. – 12. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jaroslava Poláka
10:00 P. Milan P. Milan Za rodiče a sourozence
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče a bratra
Pondělí 6. 11. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za manžele Sedláčkovy
Úterý 7. 11. 19:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 8. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vlastu Kropáčkovou a rod Reitingerů
Čtvrtek 9. 11.
Posvěcení lateránské baziliky
18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu Sobotkovou
Pátek 10. 11.
sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Sobota 11. 11.
sv. Martina, biskupa
7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za + Dagmar Neydlovou a manžela
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 12. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + manžele Slepičkovy a syna Františka
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče a sestru Libuši
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce

Další oznámení

Dnes se koná sbírka na charitu.

Ve středu pokračuje pravidelné setkání středečních Hovorů o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně. Srdečně zveme.

Srdečně děkujeme neznámému dárci za dar na opravu kostela ve výši 6 tis. Kč.

Příští neděli, v rámci celostátního setkání salesiánských animátorů, se bude konat v našem kostele mše svatá ve 12 hod, na kterou srdečně zveme. Zároveň máme na vás prosbu, jestli můžete napéct pro mládež nějaké buchty, které můžete přinést v pátek odpoledne nebo okolo mše svaté na faru. Srdečně děkujeme.

Do 8. 11. je stále možnost se modlit za zemřelé, a to při návštěvě hřbitova.