Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 7. 1. – 14. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 7. 1.
Zjevení Páně
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Hanu Fořtovou
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Nevšímalovy, Karlíčkovy a Holubovy
Pondělí 8. 1.
Křtu Páně
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 9. 1. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Bicanovou a manžela
Středa 10. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 11. 1. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 12. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 13. 1. 15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 14. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Františka Terezii Homolkovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za zemřelé Marii Stlukovou a Martu Pištovou
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastimila Poláka

Další oznámení

Neděle – slavnost Zjevení Páně – 7. 1. 2024.

Pondělí – svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

Biskupství srdečně zve v sobotu na vikariátní pouť v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic.  Bude to první pouť v cyklu poutních slavností, k příležitosti papežem vyhlášeného Roku modlitby, jako příprava na Jubilejní rok 2025.  Na naší pouti přivítáme jako hlavního celebranta generálního vikáře Mons. Davida Henzla. Začínáme v 16.30 společným růžencem, po kterém bude následovat eucharistická bohoslužba v 17h, za naši diecézi. Pouť uzavřeme besedou s generálním vikářem.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Přihlášky na první svaté přijímání i s informacemi pro rodiče jsou na stolečku. Vyplněné odevzdávejte v sakristii nebo kněžím do 14. ledna. V úterý 16. ledna od 18 hod je první setkání rodičů přihlášených dětí.

Po mši sv. si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky.