Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 2. – 11. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Martinek P. Martinek Za + Jarmilu Kartákovou a její rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů, Mračků a za duše v očistci
Pondělí 5. 2.
sv. Agáty, panny a mučednice
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Kristýnku
Úterý 6. 2.
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
19:00 P. Josef P. Josef S prosbou o požehnání pro rodinu
Středa 7. 2.
bl. Pia IX., papeže
18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé manžele Nevšímalovy, Holdychovy a Střádalovy
Čtvrtek 8. 2. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Kristýnku
Pátek 9. 2.
bl. Eusebie Palomino, salesiánky
18:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa Vaněčka a celý ten rod
Sobota 10. 2.
sv. Scholastiky, panny
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 11. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za duchovní obnovu farnosti
10:00 P. Josef P. Josef Za + Patrika Žuleviče
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu a + Danu Pokornou

Další oznámení

Neděle – 5. neděle v mezidobí – Don Bosko – 4. 2. 2024

Pondělí – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Středa – památka bl. Pia IX., papeže

Pátek – památka bl. Eusebie Palomino, salesiánky

Sobota – památka sv. Scholastiky, panny

Dnes ve farnosti slavíme svátek Dona Boska – srdečně vás také zveme na odpolední program zde na faře, který začne ve 14h. V programu budou aktivity pro děti,  jako  výtvarná dílna, žonglování apod. a od 14:45 přednáška Michaela Martinka o synodalitě po roce. Na akci bude limo, káva, čaj. Prosíme o donesení občerstvení na naši společnou oslavu.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky.

V sobotu se koná Farní čtyrácký dětský karneval, začátek v 15:30, podrobnosti na nástěnkách.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Společné udílení sv. nemocných bude v neděli 18. února při ranní mši sv. v 8h. Prosíme o zapsání na papír uprostřed kostela.

Měsíční sbírka na opravu našeho kostela – letos na realizaci výměny vytápění budovy a kostela za pomoci obnovitelných zdrojů – tedy tepelných čerpadel, vrtů a fotovoltaiky, vynesla 32 822,- Kč. Děkujeme také neznámým dárcům, kteří vložili do sbírky 5 tis. a do kasičky 4,5 tis. korun.

Po mši svaté srdečně zveme, jako každou neděli, na posezení do farní kavárny, děti si mohou také hrát v tělocvičně.