Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 11. 2. – 18. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 11. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za duchovní obnovu farnosti
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Patrika Žuleviče
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu a + Danu Pokornou
Pondělí 12. 2. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a za požehnání do příštích let
Úterý 13. 2. 19:00 P. Josef P. Josef Za živé a zemřelé z rodiny Lexovy
Středa 14. 2.
Popeleční středa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 15. 2. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Marii a Jana Matějů a celou rodinu
Pátek 16. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za duševní zdraví paní Žanety a její rodinu
Sobota 17. 2. 15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 18. 2.
1. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a bratra Opekarovy, duše v očistci a synovu rodinu
10:00 P. Milan P. Milan Za maminku a tatínka
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 6. neděle v mezidobí – 11. 2. 2024

Středa – Popeleční středa, den přísného postu, přede mší svatou od 17:30 hod bude zpovídat více kněží.

Na 1. neděli postní, bude ještě možné také přijmout popelec.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Příští neděli bude při ranní mši sv. v 8h společné udílení sv. nemocných. Můžete se ještě zapsat uprostřed kostela.

Také příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Postní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 9. března a povede ji salesián Pavel Šimůnek.

Pro děti jsou připraveny uprostřed kostela tzv. postničky, kde mohou děti střádat během postní doby své peníze, a postničky pak odevzdat v sakristii na Hod Boží velikonoční.

Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny, děti si mohou také hrát v tělocvičně.