Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 4. – 21. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 4.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Urbánků a Janátů
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Helmanovu, Jedličkovu a Vránovu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 15. 4. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Vladimíra Trapla
Úterý 16. 4. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za uzdravení a Boží ochranu pro Ilonku
Středa 17. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + patera Ferdinanda Klímu
Čtvrtek 18. 4. 18:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče a duše v očistci
Pátek 19. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Maii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Sobota 20. 4. 15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 21. 4.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Milan P. Milan

Další oznámení

Neděle – 3. neděle velikonoční – 14. 4. 2024

Neděle – Svatovojtěšská pouť v naší farnosti.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

V sobotu se koná v KD Vltava multižánrový křesťanský festival United city, a také se koná v Praze setkání Taizé, více informací na nástěnkách.

Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Také příští neděli vás zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Po mši sv. bude v 11:15 žehnání kol a všeho s kolama, a to před kostelem. Po mši svaté bude společné občerstvení, takže nechoďte domů. Odpoledne se můžete těšit na společné setkání, k dispozici bude také skákací hrad pro děti a další atrakce. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.