Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 5. – 12. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 5.
6. neděle velikonoční
8:00 P. Milan P. Milan Za + syna Tomáše
10:00 P. Josef P. Josef Za naší farnost
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 6. 5.
sv. Dominika Savia, chlapce
mše sv. není
Úterý 7. 5. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 8. 5.
Panny Marie, prostřednice všech milostí
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života a za celou rodinu
Čtvrtek 9. 5.
Nanebevstoupení Páně
18:00 P. Milan P. Milan Za živé i zemřelé členy rodiny Lapáčkovy
Pátek 10. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za živé i zemřelé členy rodiny Lapáčkovy
Sobota 11. 5. 15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 12. 5.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Pavel P. Pavel
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 6. neděle velikonoční – 5. 5. 2024

Čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

V pondělí nebude májová ani večerní mše sv. v 18h, v kostele se koná benefiční koncert Salesiánského střediska mládeže.

Ve středu od 16:15 bude v kostele hodina biblických tanců. Srdečně zveme.

Také ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Májové pobožnosti jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv. od 17:40h.

Různé vaše tácky, krabičky a talíře ze Svatovojtěšské pouti jsou k odebrání ve farní kavárně.

Ve středu 29. května od 18 hod bude v kostele sv. Rodiny přednáška Petra Jaška o Pronásledování křesťanů v dnešním světě. Přednášející byl sám, téměř rok a půl vězněn v Súdánu pro svoji víru. Více informací na nástěnkách.

Po mši sv. v 10h je dnes ministrantská schůzka.