Nástěnka dárců

Děkujeme všem sponzorům, partnerům, mecenášům a dárcům, kteří náš projekt podpořili.

hlavní mediální partner

mediální partneři

Firemní sponzoři

generální partneři kostela sv. Vojtěcha

Salesiánská provincie Praha

hlavní partneři kostela sv. Vojtěcha

partneři kostela sv. Vojtěcha

F.M.Partner spol. s r.o.

Soukromí dárci

mecenáši kostela sv. Vojtěcha

rodina Malíkova

rodina Holcova

hlavní donátoři kostela sv. Vojtěcha

donátoři kostela sv. Vojtěcha