Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 4. – 11. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 4.
Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Prosba o uzdravení sestry a za šťastnou věčnost pro zesnulou tetu Irenku
10:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
10:00 tělocvična P. Vít Za živou i zemřelou rodinu
15:00 DD Máj P. Vít
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Josefu a Václava Hercikovy a členy rodiny
Pondělí 5. 4.
Pondělí velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 6. 4.
Úterý velikonoční
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 7. 4.
Středa velikonoční
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 8. 4.
Čtvrtek velikonoční
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pátek 9. 4.
Pátek velikonoční
18:00 P. Josef P. Josef Za + Ivu a Karla Semschovy
Sobota 10. 4.
Sobota velikonoční
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Ivu a Karla Semschovy
Neděle 11. 4.
Neděle Božího milosrdenství
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Chromých a Dudáků
10:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
10:00 tělocvična P. Michal Na úmysl dárce
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 4. 4. 2021

Příští neděle je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství.

Uprostřed kostela leží modlitby k požehnání pokrmů – můžete si odnést k žehnání pokrmů ve vašich domovech. Odpoledne bude v 15h mše sv. v DD Máj.

Zítra na pondělí velikonoční bude mše sv. pouze ráno v 8 hod. Ostatní mše sv. nebudou.

Balíčky na podporu zdravotníků v naší krajské nemocnici můžete ještě přinést do zítřejšího pondělí. Poté jim balíčky převezeme do nemocnice ve městě. Více informací na nástěnkách.

Příští neděli bude možnost přijmout společně svátost nemocných při ranní mši sv. v 8h. Uprostřed kostela je ještě stále papír k zapsání pro zájemce.

Díky za pomoc s přípravami velikonočních obřadů a s celou komunitou přejeme vám všem požehnané Velikonoce.