Přeskočit na obsah

Farní knihovna

Naše salesiánská komunita má rozsáhlou knihovnu, která obsahuje především publikace z oblasti teologie, historie, filosofie, pedagogiky a psychologie. Kromě odborné literatury máme i některé tituly „klasické“ beletrie.

Rádi bychom nabídli knihovnu farníkům. To je také jeden z důvodů, proč v posledním roce probíhá katalogizace celého knižního fondu. Po ukončení katalogizace bude databáze s autory a názvy knih umístěna na tomto webu. V současné době je seznam knih u P. Pavla Šimůnka.

Možnost výpůjček je ovšem už nyní. Zájemci mohou každou neděli od 11:00 do 12:00 kontaktovat P. Pavla Šimůnka, říci mu, o jakou literaturu mají zájem a hned si ji také vypůjčit (mobil: 776 700 411).