Farní knihovna

Naše salesiánská komunita má rozsáhlou knihovnu, která obsahuje především publikace z oblasti teologie, historie, filosofie, pedagogiky a psychologie. Kromě odborné literatury máme i některé tituly „klasické“ beletrie.

Rádi bychom nabídli knihovnu farníkům. To je také jeden z důvodů, proč v posledním roce probíhá katagolizace celého knižního fondu. Po ukončení katalogizace bude databáze s autory a názvy knih umístěna na tomto webu. V současné době je seznam knih u o. Michala Kaplánka.

Možnost výpůjček je ovšem už nyní. Zájemci mohou každou neděli od 11:00 do 12:00 kontaktovat Michala Kaplánka, říci mu, o jakou literaturu mají zájem a hned si ji také vypůjčit (tel. linka v komunitě č. 24, mobil: 737 646 354).