Přeskočit na obsah

Vzdělávání

Výuka náboženství 2023/2024

ZŠ Máj I. + II.

1. až 2. třída: středa 13:45 – 14:30

3. až 5. třída: středa 14:45 – 15:30

Vyučuje se na ZŠ Máj II. Vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531)

ZŠ O.Nedbala

1.-5. třída: středa 14.00 – 14.45

Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)

ZŠ Bezdrevská

1. až 5. třída – čtvrtek 13.00 – 13.45

Vyučuje se v klubovně v 1.patře. Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)

ZŠ Emy Destinové

1.-5. třída: pondělí 13.20 – 14.05.

Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)

ZŠ Šindlovy Dvory

  1. až 5. třída:  pátek   12.50 – 13.35

Vyučuje se v učebně 4. třídy, Vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531)

6. až 9. třídy – na faře

čtvrtek  15.45 – 16.30

Vyučuje se v dolním sále na faře. Vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531)

Příprava na 1. svaté přijímání

Probíhá každý rok od 1. ledna do konce května.


Biblické hodiny

Meditace nad nedělními texty

Zveme na meditaci nad liturgickými texty z následující neděle, kterou vede P. Josef Mendel, SDB.

Setkání se konají v úterý v 17:00-18:00 na komunitním centru Máj.


Kurzy

Výklad mše svaté

Kurz rozebírá po jednotlivých částech celou mši svatou. Přednášky jsou doprovázené krátkými videosekvencemi. Setkávání probíhají 2x za měsíc.

Sociální nauka církve

Kurz přibližuje sociální nauku církve v každodenním životě. Obsahuje přednášky, úkoly a sdílení s ostatními účastníky. Setkávání probíhají 2x za měsíc.

Laudato sii

Kurz seznamuje s encyklikou papeže Františka o ochraně stvoření. Setkávání probíhají 2x za měsíc.

Chodíme spolu

Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou ve vztahu nebo pro zájemce o svatbu. Jedná se o 5 večerů. Obsahem jsou krátké promluvy lektorů a pak následuje diskuse v párech nad danými otázkami.

Manželské večery

Kurz tvoří osm setkání, která manželským párům pomáhají budovat pevné manželství. Je určen každému manželskému páru bez rozdílu vyznání, vychází z principů křesťanské lásky. Setkání se konají pravidelně jednou týdně. Večer začíná kávou/čajem a drobným občerstvením. Následuje promluva. Základem večera jsou cvičení, kterými je promluva proložena. Tato cvičení Vás přivedou k hlubší partnerské diskusi o tématech, na něž ve spěchu všedního dne nezbývá čas.

Výchova dětí

10 setkání o výchově dětí od 0 do 10 let.  Obsahem jsou praktické promluvy a diskuse u kávy ve skupinkách.