Přeskočit na obsah

Podněty ke slavení neděle

Slavení „domácí bohoslužby“ (návrhy a inspirace k jejímu průběhu :

Pro menší děti, a také starší děti jsou k dispozici katecheze :

Pro dospělé :

Další inspirace:

Breviář, adorace a přijímání mimo mši sv. –https://www.youtube.com/watch?v=U-ZOPG47Bbw

Duchovní přijímání –https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc

Další náměty pro rodiny s dětmi :