Přeskočit na obsah

Struktura farnosti

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. V případě dotazů či návrhů k chodu farnosti můžete kontaktovat přímo P. Josefa Mendela či libovolného člena / členku pastorační rady.  V naší farnosti má pastorační rada následující složení:

 • P. Josef Mendel – administrátor farnosti
 • P. Milan Mihulec – farní vikář
 • P. Pavel Šimůnek – farní vikář
 • Marie Benešová
 • Ludmila Cepáková
 • Pavel Holec
 • Magda Kolářová
 • Petr Konrád
 • Alica Konrádová
 • Jiří Prachař

Ekonomická rada farnosti

 • P. Josef Mendel
 • Vít Jirkovský
 • Štěpán Malík
 • Václav Protiva
 • Petr Reitinger
 • Jan Šebor