Přeskočit na obsah

Struktura farnosti

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. V případě dotazů či návrhů k chodu farnosti můžete kontaktovat přímo P. Josefa Mendela či libovolného člena / členku pastorační rady.  V naší farnosti má pastorační rada následující složení:

 • P. Josef Mendel – administrátor farnosti
 • P. Milan Mihulec – farní vikář
 • Zdislava Štechová
 • Jiří Baudys
 • Vojtěch Janoušek
 • Jitka Javůrková
 • Jaromír Talíř
 • Alena Jungbauerová
 • Marie Benešová
 • Zuzana Kapustová

Ekonomická rada farnosti

 • P. Josef Mendel
 • Jana Faktorová
 • Štěpán Malík
 • Jan Šebor
 • Jan Hejlek
 • Kateřina Kasková
 • Vít Jirkovský
 • Jaroslava Bendová
 • Václav Protiva