Přeskočit na obsah

Ohlášky

 • Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 12. – 10. 12.
  Den Čas Celebrant Zpovídá (30 min přede mší sv.) Úmysl
  Neděle 3. 12. 1. neděle adventní 8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + bratra a celou rodinu
  10:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc pro kmotřence a biřmovance
  18:00 P. Richter P. Richter Za + Rostislava Venturu
  Pondělí 4. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zíkovou, manžela a syna Františka
  Úterý 5. 12. Bl. Filipa Rinaldiho, salesiána 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
  Středa 6. 12. slavnost sv. Mikuláše, biskupa a hlavního patrona naší diecéze 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
  Čtvrtek 7. 12. sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18:00 P. Milan P. Milan Za živou rodinu
  Pátek 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 18:00 P. Josef P. Josef Za Pavla a zemřelou Marušku
  Sobota 9. 12. 7:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
  15:00 P. Milan DD Máj
  16:00 P. Milan DD Hvízdal
  Neděle 10. 12. 2. neděle adventní 8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Rutů
  10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Tokárovy
  10:00 P. Milan Mokré
  18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie i do dalších let

  Další oznámení

  V úterý v 18h se koná v kostele Mikulášská nadílka. Zveme rodiny s dětmi. Také v úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15. Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích. Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů. V sobotu začínají roráty, a to už v 7h, které jsou určeny nejenom pro děti s lucerničkami, ale také pro dospělé. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela. Příští neděli budou katecheze pro děti. V úterý 12. 12. srdečně zveme na přednášku a diskusi o nevšedním životě a misiích se známou sestrou boromejkou Angelikou Pintířovou, začátek ve 20h v našem kostele. Salesiánský ples se koná 27. ledna 2024 v KD Vltava, prodej vstupenek bude zahájen po mši svaté v neděli v 10h, a to 10. prosince. Papež František vyhlásil příští rok jako rok modlitby v rámci přípravy na Jubilejní rok 2025. Biskupství českobudějovické připravilo soubor denních rozjímání pro dobu adventní a vánoční, postní a velikonoční, které připravili kněží naší diecéze. Uprostřed kostela jsou záložky, kde rozjímání najdete, a také pár brožurek. Ministrantská adventní obnova proběhne od 15. – 17. 12. 2023 ve Štěkni. Hlaste se do neděle 10. 12. Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.