Přeskočit na obsah

Opravme a dokončeme kostel sv. Vojtěcha podle původního návrhu architekta Jaroslava Čermáka

Jak nám můžete přispět?

Přispět můžete na bankovní účet farnosti, číslo účtu: 0561166369/0800 variabilní symbol: 21

Při bankovním převodu nezapomeňte prosím uvést své jméno, případně i IČO a název firmy kvůli identifikaci platby.

Prosíme také, napište nám informaci o platbě na e-mail: oprava@ctyrak.cz, nebo využijte kontaktní formulář, abychom Vás mohli zařadit na seznam dárců a poděkovat za Váš dar. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás (p. Josef Mendel).
O dary věnované na opravu kostela můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu, směřujte prosím na e-mail oprava@ctyrak.cz.

Jsme vděčni za podporu hmotnou, společenskou i duchovní!

Děkujeme za každou pomoc.

Máme vybráno 100 %