Přeskočit na obsah

Obecné informace

Farnost

Farnost je společenství křesťanů, které spojuje jejich víra a příslušnost k církvi. Setkávají se ke společné modlitbě či bohoslužbě a snaží se přinášet svým životem radostnou zvěst (evangelium) všem lidem. Proto se snaží na různých úrovních konkrétně pomáhat lidem od osobních návštěv až po systematickou službu prostřednictvím charity.

Život farnosti se snaží rozvíjet nejen duchovní, ale i lidskou, sociální a intelektuální stránku člověka bez ohledu na věk či společenské zařazení. Proto se pravidelně setkávají různé skupiny, pořádají se koncerty, přednášky, volnočasové aktivity, táboráky či poutě.

Více o tom, co je farnost: https://www.cirkev.cz/cs/farnosti

Souhrnné informace

  • farnost vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší duchovní správy při děkanství u katedrály sv. Mikuláše
  • ve farní pastoraci jsou Josef Mendel SDB a P. Milan Mihulec SDB.
  • na faře nyní bydlí salesiáni Dona Boska, kteří tvoří dohromady řeholní komunitu
  • její duchovní správa zahrnuje městské části na levém břehu Vltavy

Naše farnost zahrnuje tyto části:

  • Čtyři Dvory
  • sídliště Máj, Šumava, Vltava
  • Zavadilka
  • Haklovy Dvory
  • České Vrbné
  • Litvínovice, Šindlovy Dvory a Mokré