Přeskočit na obsah

Historie kostela

Kostel sv. Vojtěcha

Sv. Vojtěch se zapsal do dějin českého národa jednak jako pražský biskup, jednak jako ryzí křesťan, jehož duchovní a ctnostný život byl prosycen touhou probouzet v lidech morální chování a mravní principy. Byl biskupem, který usiloval o reformu církve. Když však poznal, že jeho snahy jsou marné, složil svůj úřad a vydal se jako misionář do dalekého Pruska, kde v roce 997 zemřel mučednickou smrtí. (odkaz na www.cs.wikipedia.org

Vydejme se společně do 19. století – do doby, kdy žil českobudějovický průmyslník a podnikatel Vojtěch Lanna, který se zapsal do dějin města České Budějovice i jako význačný mecenáš umění. Jeho zásluhou byla vystavěna v roce 1869 uprostřed obce Čtyři Dvory na Husově třídě kaple, jež byla zasvěcena sv. Vojtěchovi, křestnímu patronovi vlivného mecenáše.      

Na přelomu 19. a 20. století byla obec Čtyři Dvory již poměrně velká, proto si místní lidé začali čím dál více uvědomovat potřebu vlastního kostela. Tato myšlenka ožila znovu kolem roku 1930, ale až v roce 1934 se čtyřdvorští definitivně rozhodli pro výstavbu kostela. 

Až do roku 1938 probíhaly rozličné sbírky, jejichž záměrem bylo sebrat dostatečně velikou finanční částku potřebnou k zahájení stavebních prací. 

Přestože byl pozemek pro stavbu kostela a přilehlého malého kláštera získán zdarma, činily výdaje na stavbu kostela bez přilehlé budovy více než jeden milion korun. Jednalo se o velkou částku, ve stejné době stál nepodsklepený přízemní rodinný domek přibližně 20.000 korun a nový menší osobní automobil přibližně 22.000 korun. Pro srovnání můžeme uvést, že v roce 1938 vybudovala firma Bat´a ve  Čtyřech Dvorech pěkný jednopatrový dům s obchodem, který měl dle rozpočtu stát 60.000 tehdejších korun. Kostel ze stejného roku stojí dosud, zatímco prodejna obuvi byla zbourána již v polovině osmdesátých let.

 A tak mohl být 8. května 1938 posvěcen základní kámen čtyřdvorského kostela.                        

Architektem nového kostela se stal Ing. Arch. Jaroslav Čermák, jehož dalším dílem je kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze Košířích. Kostel sv. Vojtěcha je díky architektonickému pojetí zařazen od roku 2019 mezi kulturní památky.   Za samotnou výstavbu byl zodpovědný stavitel František Stašek. Kostel byl postaven a první mše sv. sloužena 19. března 1939. Samotné vysvěcení ale proběhlo až po válce, 12. října 1947, kdy byl jmenován do úřadu nový biskup ThDr. Josef Hlouch.

Stručná historie kostela sv. Vojtěcha:

 • 1934 – rozhodnutí o stavbě kostela, zahájení sbírek
 • 1938 – posvěcen základní kamen P. Dr. Antonínem Melkou
 • 1939 – 19. března dokončena stavba kostela sv.Vojtěcha, příchod františkánů
 • 1942 – odebrány zvony na válečné účely
 • 1947 – vysvěcení kostela sv. Vojtěcha českobudějovickým biskupem Josefem Hlouchem
 • 1950 – násilné vyhnání františkánů
 • 1979 – oprava fasády kostela
 • 1990 – 4. července ustanovení farnosti biskupem M. Vlkem a příchod salesiánů do farnosti
 • 1993 – instalace dvou nových zvonů do zvonařské firmy Perner z Pasova
 • 1995 – zřízeno Salesiánské středisko mládeže
 • 1996 – výmalba interiéru kostela
 • 2019 – zapsání kostela jako kulturní památka
 • 2021 – dokončení stavby kostela instalací věžních hodin, rekonstrukce kostela (fasáda)