Přeskočit na obsah

Informace

Každý první pátek v měsíci od 17:00 eucharistický výstav a v témže čase možnost přijmout svátost smíření.

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před začátkem každé bohoslužby, v jiném čase dle domluvy.

Nácvik scholy na studentskou mši sv. začíná v 17:30 hod. Po mši sv. je setkání vysokoškoláků v prostorách fary a střediska.

Mše svatá s Donem Boskem – je to nabídka společné modlitby a setkání v duchu salesiánské spirituality pro všechny farníky, probíhá vždy 1. středu v měsíci v rámci večerní mši svaté.

Přípravy na svátosti a přijímání svátostí

  • možnost přípravy na svátost křtu a manželství (je třeba si termín přípravy domluvit buď osobně nebo telefonicky na tel.: 605 268 665 s P. Josefem Mendelem). Je vhodné začít přípravu před křtem asi měsíc před plánovaným křtem a přípravu na svatbu asi dva měsíce před plánovaným termínem svatby.
  • dokumenty ke stažení:
  • příprava na svátost biřmování – celoroční, probíhá na faře.
  • příprava na 1. svaté přijímání – probíhá od ledna do konce května – podmínkou je účast na výuce náboženství + návštěva nedělních mší sv. + absolvování 5 měsíční přípravy.
  • návštěvy nemocných – návštěva kněze s možností přijmout Tělo Kristovo, vyzpovídat se, popovídat si… (návštěvu svých nemocných můžete nahlásit na tel.: 605 268 665)
  • jako duchovní posilu k trpělivému snášení těžké nemoci nebo před náročnou operací může každý pokřtěný křesťan přijmout svátost pomazání nemocných. Je třeba se nejprve domluvit s knězem na výše uvedené tel. číslo

Kremace a pohřby

Možnost účasti kněze při kremaci v Obřadní síni krematoria nebo sloužení zádušní mše sv. s uložením do hrobu (v kapli sv. Otýlie na ústředním hřbitově nebo v kapli hřbitova v Mladém) – před domluvou na příslušné pohřební službě je třeba se nejprve domluvit s knězem na možném termínu a dalších podrobnostech.