Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů v Římskokatolické farnosti České Budějovice – sv. Vojtěch

Informace o zpracování osobních údajů

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÉ BUDĚJOVICE – SV. VOJTĚCH, IČ: 65050142 se sídlem na Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice (dále také jen „správce“) tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství českobudějovické.

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
• agenda související se správou a chodem církve,
• personalistická agenda,
• agenda související s přijímáním svátostí,
• správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
• pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
• pořádání dobročinných sbírek,
• správa zřizovaných právnických osob

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá biskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Informace o zpracování osobních údajů (v souvislosti s registrací do farní databáze)

V souvislosti s registrací do farní databáze si Vás Římskokatolická farnost České Budějovice – sv. Vojtěch, IČ: 65050142 se sídlem na adrese Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice 2,  dovoluje informovat, že bude v pozici správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje nebudou předávány jiným osobám.

Při zpracování využívá správce Google Formuláře od společnosti Google Ireland Limited.

Účelem zpracování je v rozsahu udělení souhlasu: získání a udržování přehledu o lidech podílejících se na životě a službě ve farnosti, umožnění informování o životě a službě farnosti, zasílání nabídek na aktivity, které se konají ve farnosti, farnost je pořádá, nebo akcí, které nabízí spřízněné subjekty farnosti, ke kterým patří např. okolní farnosti, biskupství, další církevní organizace.

Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělíte vyplněním a odesláním záznamového formuláře, nebo zasláním fyzické podepsané kopie tohoto formuláře na sídlo farnosti či jeho předáním ve farní kanceláři. Vyplnění záznamového formuláře není povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový formulář vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo údaje aktualizovat, a to buď písemně podepsanou žádostí na sídlo farnosti, nebo e-mailem z Vámi registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu uvedenou níže. V případě odvolání souhlasu budou Vaše údaje z databáze farnosti vymazány.

V souladu s GDPR máte kromě práva na výmaz údajů také další práva. Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete v obecné Informaci o zpracování osobních údajů uvedené na webu www………

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete také kontaktovat poštou na adrese Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice 2, telefonicky na čísle 385 341 563, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese farnost@ctyrak.cz.

Protože dbáme na ochranu osobních údajů, byl v naší společnosti určen zaměstnanec, který je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.