Přeskočit na obsah

Liturgie

Ministranti

Ministranti – chlapci mladší i starší, kteří se podílejí na  bohoslužbách ve farnosti. Mají pravidelná setkávání, provozují sportovní aktivity a výlety.

Ministranti mají schůzky dle rozpisu v neděli od 11.00 do 11.45 na faře.  Ti, kdo se připravují na ministrování, mají schůzku v pondělí. Uchazeči o ministrantskou službu se budou na schůzkách učit základní pravidla a schopnost pohybovat se v liturgickém prostoru.  Slavnostní slib s oblečením do ministrantského oblečení bývá na jaře v postní době.

Lektoři

Akolyté

Muži, kteří se podílejí na pastorační práci ve farnosti, především při liturgii a také při službě nemocným v domovech seniorů nebo v domácí péči.

Varhaníci

Štěpán Malík

Olga Malinová

Jiří Záleský

Zpěvácí žalmů

Karla Dvořáková

Jaroslava Bendová

Viktor Toms

Zdenek Zavičák

Markéta Týmlová

Tereza Záleská

Regenschori

Školička zpívajících dětí – děti, které navštěvují hudební farní školičku a pravidelně jednou za měsíc zpívají při nedělní bohoslužbě

Sbor + rytmická hudba – společenství lidí, kteří mají rádi hudbu, klasickou i rytmickou, a svou hudbou a zpěvem obohacují slavnostní bohoslužby

Farní sbor

Kontakt: Zdenek Zavičák, mobil 776 834 357, email hudba.vojtech@seznam.cz

Farní sbor rád přivítá nové členy.

Kostelníci

Úklid kostela

Do naší farnosti patří také další menší skupiny, které mají na starosti konkrétní služby pro život našeho farního společenství, např. kostelníci, skupiny uklízející kostel atd.