Přeskočit na obsah

Liturgie

Ministranti

Ministranti – chlapci mladší i starší, kteří se podílejí na  bohoslužbách ve farnosti. Mají pravidelná setkávání, provozují sportovní aktivity a výlety.

Ministranti mají schůzky dle rozpisu v neděli od 11.00 do 11.45 na faře.  Ti, kdo se připravují na ministrování, mají schůzku v pondělí. Uchazeči o ministrantskou službu se budou na schůzkách učit základní pravidla a schopnost pohybovat se v liturgickém prostoru.  Slavnostní slib s oblečením do ministrantského oblečení bývá na jaře v postní době.

Lektoři

Akolyté

Muži, kteří se podílejí na pastorační práci ve farnosti, především při liturgii a také při službě nemocným v domovech seniorů nebo v domácí péči.

Varhaníci

Štěpán Malík

Olga Malinová

Jiří Záleský

Zpěvácí žalmů

Karla Dvořáková

Jaroslava Bendová

Viktor Toms

Zdenek Zavičák

Markéta Týmlová

Tereza Záleská

Regenschori

Školička zpívajících dětí – děti, které navštěvují hudební farní školičku a pravidelně jednou za měsíc zpívají při nedělní bohoslužbě

Sbor + rytmická hudba – společenství lidí, kteří mají rádi hudbu, klasickou i rytmickou, a svou hudbou a zpěvem obohacují slavnostní bohoslužby

Farní sbor

Kontakt: Zdenek Zavičák, mobil 776 834 357, email hudba.vojtech@seznam.cz

Farní sbor rád přivítá nové členy.

Kostelníci / Úklid kostela

Do naší farnosti patří také další menší skupiny, které mají na starosti konkrétní služby pro život našeho farního společenství, např. kostelníci, skupiny uklízející kostel atd.