Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 18. 4. – 25. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 18. 4.
třetí neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + Karla Zemánka a rodiny z obou stran
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 p. Vít tělocvična Za věčné odpočinutí pro + Karla Fraňka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Martina Fídlera
Pondělí 19. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 20. 4. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 21. 4. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Karla Štefka a celý rod
Čtvrtek 22. 4. 18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života p. Jany Zavičákové a za požehnání pro celou rodinu
Pátek 23. 4.
sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu a Zdeňka Michálkovy
Sobota 24. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Neděle 25. 4.
čtvrtá neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Vít P. Vít Za živou i zemřelou rodinu
10:00 P. Jindřich tělocvična Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Za jednotu v manželství Jana a Petry

Další oznámení

  1. neděle velikonoční – 18. 4. 2021.

Pátek – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Neděle – 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Dnes se koná měsíční sbírka na novou fasádu a celkovou opravu našeho kostela. Za vaše dary srdečně děkujeme. Je možné vyjádřit podporu také formou adopce některé opravované části nebo firemním sponzoringem a zároveň si také vybrat symbolickou odměnu. Více informací na letáčcích uprostřed kostela a na farním webu. 

Minulou neděli přijalo sv. nemocných při ranní mši sv. 43 našich farníků. Mysleme i nadále na naše nemocné ve svých modlitbách.

Naše farnost má nové webové stránky – srdečně zveme k jejich návštěvě, uprostřed kostela je kartička s odkazem. 

Příští neděli při bohoslužbách oslavíme svátek patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha.