Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 25. 4. – 2. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 25. 4.
čtvrtá neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Vít P. Vít Za živou i zemřelou rodinu
10:00 P. Jindřich tělocvična Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Za jednotu v manželství Jana a Petry
Pondělí 26. 4. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jaroslava Sedláčka, manželku a rodiče z obou stran
Úterý 27. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za získání daru víry a Boží požehnání pro kamarádku
Středa 28. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Boží požehnání pro dílo školy Marie i služebníky a účastníky
Čtvrtek 29. 4.
sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18:00 P. Vít P. Vít Za + manžele Štekrovy
Pátek 30. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jaroslava Poláka
Sobota 1. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodinu Veselých
Neděle 2. 5.
pátá neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Michal P. Michal Na poděkování za dar života
10:00 P. Josef tělocvična Na úmysl dárce
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodinu Augustinovou

Další oznámení

4. neděle velikonoční – 25. 4. 2021 – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, slavíme patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha

Čtvrtek – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Neděle – 5. neděle velikonoční

Sbírka na celkovou opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 25.894,- Kč. Vám všem upřímné Pán Bůh zaplať.

Na nových farních webových stránkách (www.ctyrak.cz) je možnost v sekci Prosby o modlitbu přidat vaše konkrétní prosby, za které se pak ve farnosti budeme modlit. Prosbu tam jednoduchým způsobem vložíte.

Chceme dopředu ve zkratce informovat o změnách ve složení naší komunity od nového školního roku. Odchází o. Vít Dlapka do Brna-Líšně a přijde o. Milan Mihulec, který zde už v minulosti působil.