Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 5. – 9. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 5.
pátá neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Michal P. Michal Na poděkování za dar života
10:00 P. Josef tělocvična Na úmysl dárce
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodinu Augustinovou
Pondělí 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Kristýnu a Václava Houdovy, Marii a Jana Peckovy, Růženu a Františka Šílených
Úterý 4. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodinu Slepičkovu
Středa 5. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Machartových
Čtvrtek 6. 5.
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
18:00 P. Vít P. Vít Jako poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
Pátek 7. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za uzdravení Vendulky
Sobota 8. 5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života a za všechny, kteří se nesměli narodit
Neděle 9. 5.
šestá neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Za živou i zemřelou rodinu
10:00 P. Vít tělocvična Za + Petru Hlušičkovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu

Další oznámení

5. neděle velikonoční – 2. 5. 2021.

Pondělí – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Sobota – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Neděle – 6. neděle velikonoční

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Na nových farních webových stránkách (www.ctyrak.cz) je možnost v sekci Prosby o modlitbu přidat vaše konkrétní prosby, za které se pak ve farnosti budeme modlit. Prosbu tam jednoduchým způsobem vložíte.