Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 5. – 16. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 5.
šestá neděle velikonoční
8:00 P.Pavel P.Pavel Za Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Za živou i zemřelou rodinu
10:00 P.Vít tělocvična Za + Petru Hlušičkovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu
Pondělí 10. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 11. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 12. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 13. 5.
Nanebevstoupení Páně
18:00 P. Vít P. Vít Za + manžele Sedláčkovy
Pátek 14. 5.
sv. Matěje, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 15. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastu Zoubkovou
Neděle 16. 5.
sedmá neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Cepáka a rodiče
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Michal tělocvična
18:00 P. Vít P. Vít Za + Annu a Ladislava Markovy

Další oznámení

6.neděle velikonoční – 9. 5. 2021.

Čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek – svátek sv. Matěje, apoštola

Neděle – 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky

Májové pobožnosti jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv.od 17:40h.

Příští neděli bude měsíční sbírka na celkovou opravu našeho kostela. Za vaše dary srdečně děkujeme.

Podle hygienického rozvolnění už jsou pouze 3 podmínky k účasti na bohoslužbě – respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou a odstup, pokud nejste z jedné domácnosti. Také zpěv je povolen.