Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 5. – 23. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 5.
sedmá neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Cepáka a rodiče
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Michal tělocvična Za farnost
18:00 P. Vít P. Vít Za + Annu a Ladislava Markovy
Pondělí 17. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Úterý 18. 5.
Sv. Leonarda Murialda, salesiána
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 19. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Čtvrtek 20. 5.
Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
18:00 P. Vít P. Vít Za + Bohuslava Čermáka a rodiče z obojí strany
Pátek 21. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Nevšímalovy, Holubovy, Karlíčkovy, tetu Kateřinu a Ivanu, řeholnici
Sobota 22. 5. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Neděle 23. 5.
Slavnost Seslání Ducha Svatéhov
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Opekarovy, za úspěšnou operaci a za duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
10:00 P. Tomáš tělocvična
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vladimíra Bártu, rod Bártů, Bartlů a celé přátelstvo

Další oznámení

Neděle – 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky  – 16. 5. 2021.

Úterý – památka sv. Leonarda Murialda, salesiána

Čtvrtek – svátek sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého

Dnes se koná měsíční sbírka na novou fasádu a celkovou opravu našeho kostela. Za vaše dary srdečně děkujeme.

Podle hygienického rozvolnění už jsou pouze 3 podmínky k účasti na bohoslužbě – respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou a odstup, pokud nejste z jedné domácnosti. Také zpěv je povolen.

Na nových webových stránkách farnosti se můžete v sekci Péče o stvoření dočíst o tom, jak více pečovat a chránit přírodu a životní prostředí okolo nás, také tam můžete vyplnit příslušný dotazník.