Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 23. 5. – 30. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 23. 5.
Seslání Ducha svatého
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Opekarovy, za úspěšnou operaci a za duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
10:00 P. Tomáš tělocvična
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vladimíra Bártu, rod Bártů, Bartlů a celé přátelstvo
Pondělí 24. 5.
Slavnost Panny Marie, Pomocnice křesťanů
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Pavlíkovou
Úterý 25. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Pavla Hrubce
Středa 26. 5.
sv. Filipa Neriho, kněze
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Pavlu a Václava Švarcovi na poděkování za 20 let společného života
Čtvrtek 27. 5.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Vít P. Vít Za + Ervina Hawleů
Pátek 28. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Konráda a celý rod
Sobota 29. 5.
Bl. Josefa Kowalského, kněze a mučedníka
18:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Kříže
Neděle 30. 5.
Nejsvětější trojice
8:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Neydlovy, Tichých a Šmídovy
10:00 P. Vít tělocvična
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + i živé členy z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků

Další oznámení

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého – 23. 5. 2021.

Pondělí – slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace Salesiánů

Středa – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota – památka bl. Josefa Kowalského, salesiána

Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Sbírka na celkovou opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 28.146,- Kč. Vám všem upřímné Pán Bůh zaplať.