Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 30. 5. – 6. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 30. 5.
Nejsvětější trojice
8:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Neydlovy, Tichých a Šmídovy
10:00 P.Vít tělocvična
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + i živé členy z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Pondělí 31. 5.
Navštívení Panny Marie
18:00 P. Josef P. Josef Za + Miloslava Scheinpfluga
Úterý 1. 6.
sv. Justina, mučedníka
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
Středa 2. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za mladou maminku v požehnaném stavu a štastné narození děťátka
Čtvrtek 3. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 P. Vít P. Vít Za + Jaroslava Eibla, rodiče a bratry
Pátek 4. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 5. 6.
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodiče a dceru Annu
Neděle 6. 6.
10. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za oběti pandemie
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
10:00 P. Josef tělocvična
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Františka Pondělíka a celý rod

Další oznámení

Slavnost Nejsvětější Trojice  – 30. 5. 2021.

Pondělí – svátek Navštívení Panny Marie

Úterý – památka sv. Justina, mučedníka

Čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

Sobota – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Neděle – 10. neděle v mezidobí

Po rozvolnění se už rozbíhají také pastorační programy v naší farnosti.

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté.

Konají se také biblické hodiny – v úterý v 17h na KC Máj a ve středu v 19h po večerní mši sv.

Také ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli bude v naší farnosti slavnost 1. sv. přijímání – při mši sv. v 10h poprvé přijme eucharistii 12 dětí z naší farnosti.