Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 6. – 20. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 6.
11. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
18:00 P. Vít P. Vít Za milost, aby pandemie byla požehnání a proměnila naše srdce
Pondělí 14. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 15. 6. 18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Středa 16. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 17. 6. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Jaroslava Sedláčka, manželku a duše v očistci
Pátek 18. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + bratra a živou rodinu
Sobota 19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Neděle 20. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodiny Hodinů, Knapů, Šestaerů a Strnadů
10:00 P. Josef P. Josef Za společenství děvčat
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

11. neděle v mezidobí – 13. 6. 2021.

Sobota – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Neděle – 12. neděle v mezidobí

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále.

Příští neděli bude měsíční sbírka na celkovou vnější opravu našeho kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Základní umělecká škola Vojtěch zve také v následujícím školním roce nové děti a dospívající od tří do osmnácti let do hodin zpěvu, hudebního rozvoje i k účasti na hudebních doprovodech liturgie a dalších projektech. Od letošního školního roku angažovala také vynikající vyučující hry na zobcovou flétnu. Kontakt naleznete na nástěnce v hlavním vstupu do kostela nebo na stránkách www.zusvojtech.cz.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Opět budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská, v Šindlových Dvorech a 2. stupeň zde na faře.