Přeskočit na obsah

300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

V Nepomuku vyvrcholily oslavy 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého, liturgii sloužil biskup Holub.

NEPOMUK – Slavnostní „světová mše“, kterou sloužil plzeňský biskup Tomáš Holub, byla jedním z vrcholů několikatýdenních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého v jeho rodném městě Nepomuku. Na bohoslužbu v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého, který stojí na místě údajného světcova rodného domu, měli být podle původních plánů kněží z řady zemí. Omezené cestování kvůli koronavirové pandemii ale plány překazilo a ze zahraničí nepřijel nikdo. Oslavy v Nepomuku vyvrcholily v neděli na náměstí koncertem operní pěvkyně Evy Urbanové k poctě nejslavnějšího místního rodáka a pondělní podvečerní liturgií přesně v den, kdy byl Jan Nepomucký 31. května 1721 blahořečen.

„Ta hlavní myšlenka, která byla ještě před covidem, byla, že zde budou zástupci měst a spolků z celého světa, kteří jsou se sv. Janem Nepomuckým spojeni. Fyzicky to nebylo možné, ale my křesťané máme možnost se spojit duchovně, tak jsme to udělali a modlili jsme se, aby myšlenka svatého Jana, myšlenka integrity lidské osobnosti i v náročných situacích, byla vlastní všem, kteří se k němu hlásí,“ řekl ČTK k dnešní bohoslužbě biskup Holub. I když původně velkolepě naplánované oslavy do značné míry omezila protipandemická opatření, mohly se uskutečnit aspoň v omezené podobě. „A je to první paprsek naděje, že se zase můžeme vracet k životu, který zase bude společný. Já jsem to tak zažíval, a tím pádem oslavy byly vlastně velmi radostné, i když byly velmi skromné,“ dodal biskup.

Jan Nepomucký se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393, kdy jeho umučené tělo nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost. Podle některých pramenů kritizoval krále, legenda zas praví, že odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Většina historiků se ale kloní k názoru, že to byl důsledek sporů krále s pražským arcibiskupem. Nepomucký byl blahořečen v roce 1721 a svatořečen o osm let později. Posupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce a někdy je označován za světově nejznámějšího Čecha. Je zemským patronem Čech a Bavorska, patronem lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků, mostů, bezpečného putování a šťastného návratu, patronem proti povodním a přírodním pohromám, pro katolíky je symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti.

Janu Nepomuckému jsou zasvěceny desítky kostelů nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku, USA či jižní Americe. Na světě existuje podle Pavla Motejzíka z Mikroregionu Nepomucko na 66.000 jeho soch od Jižní Ameriky přes USA, Evropu po Čínu či Filipíny. Zdobí mosty, hráze rybníků, návsi nebo náměstí. Kult se do světa dostal prostřednictvím misionářů i českých emigrantů. Například do Brazílie, kde má Nepomuk partnerství s městem São João Nepomuceno, ho údajně přinesli misionáři díky rakouské arcivévodkyni a manželce portugalského krále Jana V. Marii Anně Josefě Habsburské.

ČTK, 1. června 2021