Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 6. – 27. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodiny Hodinů, Knapů, Šestaerů a Strnadů
10:00 P. Josef P. Josef Za společenství děvčat
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 22. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + i živé členy rodiny Nevšímalů a Holdychů
Středa 23. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Reitingerů, Gribáčů a Hambergrů a duše v očistci
Čtvrtek 24. 6.
Narození svatého Jana Křtitele
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pátek 25. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 26. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Neděle 27. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za celou rodinu Janátovu
10:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Hawleovy a bratra

Další oznámení

12. neděle v mezidobí – 20. 6. 2021.

Pondělí – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Neděle – 13. neděle v mezidobí

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na celkovou vnější opravu našeho kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí se koná zasedání Ekonomické rady farnosti od 18h.

Příští neděli srdečně zveme na mši sv. v 10h, kdy poděkujeme společně O. Vítkovi za jeho působení zde v Českých Budějovicích.

Od října t.r. plánujeme otevřít na Čtyráku další běh Kurzu Alfa. Jde o kurz, který je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o základních otázkách života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Kurz povede P. Jindřich. Zájemci ať se přihlašují v sakristii nebo přímo u P. Jindřicha. Bližší informace k obsahu kurzu naleznete na webových stránkách naší farnosti.

Také na našich farních webových stránkách v záložce Oprava kostela a podzáložce Napsali o nás, si můžete přečíst různé články o opravě kostela a také naší farnosti.