Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 6. – 4. 7.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za celou rodinu Janátovu
10:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Hawleovy a bratra
Pondělí 28. 6.
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18:00 P. Josef P. Josef Za dary Ducha Sv. pro celou rodinu
Úterý 29. 6.
sv. Petra a Pavla, Apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef Za + i živé členy z rodiny Podlahů, Pumprů a Mračků
Středa 30. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Prüherovy a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 1. 7. 18:00 P. Vít P. Vít Za + manželku Vackovou
Pátek 2. 7. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu Jakešovou
Neděle 4. 7.
14. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

13. neděle v mezidobí – 27. 6. 2021.

Pondělí – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Úterý – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Sobota – svátek sv. Tomáše, apoštola

Neděle – 14. neděle v mezidobí

Měsíční sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 28.921,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí nebude Výklad mše svaté.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Nedělní mše sv. se už teď nestreamují, opět až v novém šk. roce. Všem děkujeme, kteří se na přenosech podíleli a věnovali tomu hodně času.

Mše sv. o prázdninách budou následovně – od pondělí do pátku v 18h, v sobotu mše sv. nebude a v neděli v obvyklém pořádku v 8, 10 a 18h. Ohlášky o prázdninách nebudou.