Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 9. – 12. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Pondělí 6. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Úterý 7. 9. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za rok života dcery a za požehnání pro rodinu Polanskou
Středa 8. 9.
Narození Panny Marie
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + a žijící z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Čtvrtek 9. 9. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Josefa Cepáka a rodiče z obojí strany
Pátek 10. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života
Sobota 11. 9. 7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Hobza P. Hobza Za Václava Talíře a manželku Alžbětu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života paní Bártové a s prosbou o požehnání do dalších let

Další oznámení

Neděle – 23. neděle v mezidobí – 5. 9. 2021.

Středa – svátek Narození Panny Marie

V pondělí od 16h začíná Kurz Výklad encykliky papeže Františka Laudato Si´ (péče o společný domov) a od 18h je setkání ekonomické rady farnosti.

V úterý je první setkání nad nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 17h.

Ve středu po večerní mši sv. také začínají biblické hodiny.

Příští neděli začnou katecheze pro děti, mši sv. v 10h bude celebrovat náš provinciál P. Martin Hobza a při ní složí sliby noví salesiáni spolupracovníci, je také mše sv. v Mokrém v 10 hod.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou k dispozici uprostřed kostela (a to podle jednotlivých škol), vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Tento týden začíná výuka náboženství v pondělí na ZŠ Emy Destinové a ve čtvrtek na ZŠ Vltava v Bezdrevské ul.

K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

O víkendu od 17.-19. září se koná ve Štěkni už 2. manželský víkend naší farnosti. Je ještě několik volných míst – přihlásit se můžete v sakristii nebo přímo o. Josefovi. Účastnit se mohou celé rodiny – pro děti je připraven vlastní program.

K dispozici je vám opět Farní poradna, oblasti poradenství a způsob objednání viz na nástěnkách.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

Základní umělecká škola Vojtěch nabízí několik posledních míst ve výuce zpěvu. Škola je zaměřena na výchovu sborových zpěváků, děti zpívají při bohoslužbách, na atraktivních koncertech a provádějí osobité muzikály. Výzva pro děti: „Připojte se k nám, těšíme se na vás!“ Kontakty naleznete na nástěnce v hlavním vstupu do kostela.

Od října t.r. plánujeme otevřít na Čtyráku další běh Kurzu Alfa. Jde o kurz, který je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o základních otázkách života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Kurz povede P. Jindřich. Zájemci ať se přihlašují v sakristii nebo přímo u P. Jindřicha. Bližší informace k obsahu kurzu naleznete na webových stránkách naší farnosti.

Také od října začne přípravný kurz pro salesiánské misijní dobrovolníky Cagliero, informace na nástěnkách.