Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 9. – 19. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Hobza P. Tomáš Za Václava Talíře a manželku Alžbětu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života paní Bártové a s prosbou o požehnání do dalších let
Pondělí 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 14. 9.
Povýšení svatého kříže
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 15. 9.
Panny Marie Bolestné
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Marušku Punákovou a její rodinu
Čtvrtek 16. 9.
Sv. Ludmily
18:00 P. Josef P. Josef Za + Ludmilu Benešovou a manžela
Pátek 17. 9. 18:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
Sobota 18. 9. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za + Helenu Vackovou a duše v očistci
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 19. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro paní, která se stará o kostelní prádlo
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce

Další oznámení

Neděle – 24. neděle v mezidobí – 12. 9. 2021

Pondělí – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Úterý – Svátek Povýšení svatého kříže

Středa – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek – památka sv. Ludmily, mučednice

Neděle – 25. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h,  od 13h je setkání seniorů, od 15:45h je 1. náboženství pro 2. stupeň ZŠ –  žáky 6. – 9.tř., od 17 hodin se koná na faře setkání skupiny děvčat „Holčičí spolco“. Společenství je určené zejména dívkám druhého stupně ZŠ. Zájemkyně jsou vítány.

Ve čtvrtek zvu především ženy na setkání se sv. Ludmilou – mše sv. v 18h a po ní na faře setkání na 30min s povídáním o sv. Ludmile a s modlitbou.

Příští neděli bude měsíční sbírka na celkovou opravu našeho kostela. Za vaše dary srdečně děkujeme.

V neděli večer zvu především muže na setkání se sv. Josefem – mše sv. v 18h a po ní na faře setkání na 30min s povídáním o sv. Josefovi a s modlitbou.

Tento týden ve středu začíná výuka náboženství na ZŠ Máj a ve čtvrtek pro 2. stupeň ZŠ na faře. Přihlášky na náboženství jsou uprostřed kostela.

K rozebrání je stále nové číslo farního časopisu Fíkovník.