Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 9. – 26. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro paní, která se stará o kostelní prádlo
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Pondělí 20. 9.
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Úterý 21. 9.
sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysly dárce
Středa 22. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysly dárce
Čtvrtek 23. 9.
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 P. Milan P. Milan Za zdar operace
Pátek 24. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Stöckerovy
Sobota 25. 9. 7:30 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 26. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Milenu Springerovou
10:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc pro Dominika Korce a celou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života

Další oznámení

Neděle – 25. neděle v mezidobí – 19. 9. 2021

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pondělí – památka sv. Ondřeje Kim a druhů, mučedníků

Úterý – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Středa – památka bl. Josefa Calasanze a Enrika Sáize, salesiánů

Čtvrtek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Neděle – 26. neděle v mezidobí

Dnes se koná měsíční sbírka na celkovou opravu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí od 16h je Kurz Výklad encykliky papeže Františka Laudato Si´ (péče o společný domov) a v 19h bude setkání Pastorační rady farnosti.

Příští neděli jsou katecheze pro děti.

Letos otevíráme v naší farnosti také přípravu na přijetí svátosti biřmování pro mládež (pro ty, kteří dovrší v příštím roce alespoň 15 let). Příprava začne od začátku října a povedou ji o. Michal Kaplánek a Pavel Janoušek. Přihlášky do 30. září, a to buď v sakristii nebo přímo u o. Michala nebo Pavla Janouška.

V úterý 28. 9. na slavnost sv. Václava vás srdečně zveme na 1. rozsvícení věže a věžních hodin na našem kostele za účasti představitelů církevního a veřejného života. V 18h bude mše sv. ke sv. Václavovi a po ní před kostelem proběhne setkání se slavnostním rozsvícením.