Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 9. – 3. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Milenu Springerovou
10:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc pro Dominika Korce a celou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života
Pondělí 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Evu Šteflovou, pana Meda, manžele Šnokhausovy, Jana Hose a Karla Kubatu
Úterý 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
18:00 P. Henzl P. Josef Za + Václavu Dudákovou
Středa 29. 9.
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Kaňku, manžela a celou rodinu
Čtvrtek 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18:00 P. Milan P. Milan Za obrácení lidstva, mír a lásku v našich srdcích i ve světě a za + Františka Konráda
Sobota 2. 10.
svatých andělů strážných
7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl Panny Marie za duchovenstvo a duše v očistci
15:00 P. Milan DD Máj  
16:00 P. Milan DD Hvízdal  
Neděle 3. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za všechny nenarozené děti
18:00 P. Michal P. Michal Za Richarda Klee a za + členy rodiny Durčákovy a Sládečkovy

Další oznámení

Neděle – 26. neděle v mezidobí

Pondělí – památka sv. Vincence z Paula, kněze

Úterý – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Středa – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Čtvrtek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pátek – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota – památka svatých andělů strážných

Neděle – 27. neděle v mezidobí

 

V pondělí po večerní mši sv. se budeme společně v kostele modlit Nešpory.

V úterý na slavnost sv. Václava vás srdečně zveme na 1. rozsvícení věže a věžních hodin na našem kostele za účasti představitelů církevního a veřejného života. V 18h bude mše sv. ke sv. Václavovi a po ní před kostelem proběhne setkáním se slavnostním rozsvícením.

Ve středu v 19h se koná setkání studentské rady VKH, náplní je příprava nového akademického roku.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli jsou katecheze pro děti.

Měsíční sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 29.064,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je také možné se hlásit do nového kurzu Alfa, přihlašování v sakristii.

Soutěž k 30. letům salesiánského díla v Českých Budějovicích pro děti od 6-15 let je prodloužena do 31. října. Výherci pojedou v listopadu do Techmanie v Plzni. 

Letos otevíráme v naší farnosti také přípravu na přijetí svátosti biřmování pro mládež (pro ty, kteří dovrší v příštím roce alespoň 15 let). Příprava začne od začátku října a povedou ji o. Michal Kaplánek a Pavel Janoušek. Přihlášky do 30. září, a to buď v sakristii, nebo přímo u o. Michala nebo Pavla Janouška.