Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 10. – 10. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za všechny nenarozené děti
18:00 P. Michal P. Michal Za Richarda Klee a za + členy rodiny Durčákovy a Sládečkovy
Pondělí 4. 10.
sv. Františka z Assisi
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Sedláčkovou, manžela a duše v očistci
Úterý 5. 10.
Sv. Faustiny Kowalské
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 6. 10. 18:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Bláhu
Čtvrtek 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 8. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 9. 10. 7:30 P. Josef P. Josef Za + Zdenku Trajerovou, manžela a syna
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 10. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče z obou stran i živé členy rodin
10:00 P. Michal P. Michal Za dr. Zdeňka Kroupu, jeho syna Pavla a za rodiče Kroupovy a
Kaňovské
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Tesaře, jeho rodiče a přátelstvo

Další oznámení

Neděle – 27. neděle v mezidobí – 3. 10. 2021

Pondělí – památka sv. Františka z Assisi

Úterý – Sv. Faustiny Kowalské

Čtvrtek – památka Panny Marie Růžencové

Neděle – Slavnost Posvěcení kostela sv. Vojtěcha

V pondělí od 16h je Kurz Výklad encykliky papeže Františka Laudato Si´a po večerní mši sv. je v kostele modlitba Nešpor.

V úterý je mše sv. až v 19h – začíná zimní semestr Vysokých škol.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h a  od 13h je setkání seniorů.

V sobotu se koná v Českých Budějovicích diecézní pouť, bližší program na nástěnkách.

Tento týden začíná výuka náboženství ve středu na ZŠ Oskara Nedbala a v pátek na ZŠ Šindlovy Dvory.

Příští neděli slavíme Posvěcení našeho kostela, bude také 1. letošní mše sv. pro mládež, katecheze pro děti a je také mše sv. v Mokrém v 10h.