Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 10. – 17. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče z obou stran i živé členy rodin
10:00 P. Michal P. Michal Za dr. Zdeňka Kroupu, jeho syna Pavla a za rodiče Kroupovy a Kaňovské
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Tesaře, jeho rodiče a přátelstvo
Pondělí 11. 10.
Sv. Jana XXIII., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 12. 10.
Sv. Radima, biskupa
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Za Evu Chaloupkovou a rodinu
Středa 13. 10.
Sv. Alessandriny Marie da Costa, salesiánky
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + a žijící z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Čtvrtek 14. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pátek 15. 10.
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Sobota 16. 10. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš Za Josefu a Václava Hercikovy a ostatní zemřelé členy rodiny
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 17. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Šrámkovu a Grombířovu
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Za rodinu Venturovu

Další oznámení

Neděle – Slavnost Posvěcení kostela sv. Vojtěcha – 10. 10. 2021

Pondělí – památka sv. Jana XXIII., papeže

Úterý – památka sv. Radima, biskupa

Středa – památka sv. Alessandriny Marie da Costa, salesiánky

Pátek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle – 29. neděle v mezidobí

V pondělí je po večerní mši svaté modlitba Nešpor a od 19h bude zasedání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu se koná setkání lektorů od 19h – na programu bude mj. práce s Biblí a technika přednesu.

Ve čtvrtek od 17 hodin je setkání Holčičího spolča a po večerní mši sv. zveme především ženy na setkání se sv. Ludmilou – opět mše sv. v 18h a po ní na faře setkání s povídáním o sv. Ludmile a s modlitbou.

Příští neděli bude měsíční sbírka na celkovou opravu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Uprostřed kostela jsou k dispozici pro zájemce knížečky s různými modlitbami ke sv. Josefovi.