Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 10. – 24. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Šrámkovu a Grombířovu
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Za rodinu Venturovu
Pondělí 18. 10.
sv. Lukáše, evangelisty
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 19. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 20. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Marušku Punákovou a její rodinu
Čtvrtek 21. 10. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Pavlíkovou
Sobota 23. 10. 7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Annu a Karla Sobotkovy
15:00 P. Josef DD Máj  
16:00 P. Josef DD Hvízdal  
Neděle 24. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Annu a Karla Sobotkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + Annu Jakešovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Dnes začíná ve všech diecézích na světě tzv. synodální cesta, kterou vyhlásil papež František. Uprostřed kostela jsou k dispozici letáčky s bližšími informacemi a také modlitbou za synodu.

V pondělí od 16h je Kurz Výklad encykliky Laudato Si´a po večerní mši sv. je v kostele modlitba Nešpor.

V úterý večer zveme srdečně především muže na setkání se sv. Josefem – mše sv. v 19h a po ní na faře setkání na 30min s povídáním o sv. Josefovi a s modlitbou.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h a  od 13h je setkání seniorů.

Příští neděli je v 10h mše svatá s promluvou pro děti, bohoslužbu doprovází dětský sbor.

Ve středisku zůstávají ještě nějaká volná místa v zájmových kroužcích. Více informací na nástěnkách.

Dnes se koná měsíční sbírka na celkovou opravu našeho kostela. Velmi děkujeme za všechny vaše dary.