Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 7. 11. – 14. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 7. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Bláhu
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Olinu Toufarovou a celý rod
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pondělí 8. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Jana Šrámka
Úterý 9. 11.
Posvěcení lateránské baziliky
19:00 P. Pavel P. Pavel Za + Václava a Martu Reitingerovy
Středa 10. 11.
sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Pavel P. Pavel za + Annu Furstovou
Čtvrtek 11. 11.
sv. Martina, biskupa
18:00 P. Milan P. Milan Za + Dagmar Neydlovou a manžela
Pátek 12. 11.
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Sobota 13. 11.
sv. Anežky České, panny
7:30 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 14. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + rodinu Marešovou, Hývnarovou a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef Za farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Kotyzovou a její zemřelé rodiče

Další oznámení

Ve středu v 19h se koná první setkání přípravy na přijetí svátosti biřmování pro mládež.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se nedělní katecheze pro děti až do odvolání nebudou konat.

Letos kvůli pandemii je opět prodloužená možnost až do 30. 11. navštívit hřbitov a pomodlit se tam za naše zemřelé.

I letos otevíráme přípravu na 1. sv. přijímání dětí, informace a přihlášky jsou uprostřed kostela.

K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

Nové salesiánské kalendáříky na rok 2022 jsou k dispozici uprostřed kostela.