Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 11. – 21. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + rodinu Marešovou, Hývnarovou a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef Za farnost
10:00 P. Milan Mokré  
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Kotyzovou a její + rodiče
Pondělí 15. 11.

bl. Magdaleny Morano, salesiánky

18:00 P. Josef P. Josef Za + Ivu a Karla Semschovy
Úterý 16. 11. 19:00 P. Josef P. Josef Za těžce nemocného kamaráda
Středa 17. 11.
sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Bohumila Matyse
Čtvrtek 18. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče Jurčíkovy a za Josefa a Františka Jurčíkovy
Pátek 19. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Alžbětu Eiblovou, manžela a dceru
Sobota 20. 11. 7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Miladu Veselou
15:00 P. Josef DD Máj  
16:00 P. Josef DD Hvízdal  
Neděle 21. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bicana, manželku, rodiče a sourozence
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii Kadupcovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Vaněčkovou a celý rod

Další oznámení

V pondělí od 16h je Kurz Výklad encykliky Laudato Si´ a po večerní mši sv. zveme především ženy na setkání se sv. Ludmilou – opět mše sv. v 18h a po ní na faře setkání.

Ve středu je v piaristickém kostele v 18h tradiční mše při svíčkách.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h, od 13h setkání seniorů a od 17 hodin setkání Holčičího spolča.

V pátek večer zveme srdečně především muže na setkání se sv. Josefem – mše sv. v 18h a po ní na faře setkání.

Nové salesiánské kalendáříky na rok 2022 jsou k dispozici uprostřed kostela a k rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Chceme, aby se naše farnost aktivně zapojila do synodálního procesu. Sekretáři ve farnosti jsou Barbora a Petr Širokých. Diskuse nad otázkami budou probíhat ve společenstvích a skupinách na faře. Budeme dále informovat o průběhu.